Portrait
Display Documents Help
vše 29
publikace autora 29
primární autor 7
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Magerová, Hana
Note Biographic
MUDr., neuroložka (Centrum pro poruchy kognitivních funkcí, Neurologická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole, Praha).
Affiliation
-
Affiliation
Department of Neurology, Second, Faculty of Medicine, Charles University and Motol University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Record number
xx0153835
Persistent link
Source of Verification

Magerová, H.: Vyšetření čichu a jeho význam pro diagnostiku neurodegenerativních onemocnění. Neurologie pro praxi, 2008, roč. 9, č. 1, s. 30-32. (pracoviště)
www(Fakultní nemocnice v Motole), cit. 17. 7. 2012 (profesní data)
Display format