Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Linke, Zdeněk
Note Biographic
MUDr., onkolog (Radioterapeuticko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice v Motole, Praha).
Affiliation
Department of Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Motol University Hospital, Prague
Affiliation
Department of Oncology, Charles University in Prague - 2nd Faculty of Medicine and University Hospital in Motol
Affiliation
Department of Radiotherapy and Oncology, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institut biostatistiky a analýz, MU, Brno
Affiliation
Onkologická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Onkologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Onkologická klinika FM Praha
Affiliation
Onkologická klinika FN Motol
Affiliation
Onkologická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Affiliation
Onkologická klinika FN Motol, Praha
Affiliation
Onkologická klinika FN v Motole, Praha
Affiliation
Onkologická klinika FNM, Praha
Affiliation
Onkologická klinika UK a 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Onkologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
Affiliation
Onkologická klinika, FN Motol, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkol. odd. FNM, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologická klinika FN Motol, Praha 5
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické odd. FN Motol, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické odd. FNM a 2. LF UK, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické oddělení 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FNM, Praha
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol
Affiliation
Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Onkologická klinika
Affiliation
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Onkologická klinika
Record number
xx0139978
Persistent link
Source of Verification

Linke, Z.: Gastrointestinální stromální tumor. Referátový výběr z onkologie, 2008, roč. 25, č. 1-2, s. 50-65. ()
www(Fakultní nemocnice v Motole), cit. 16. 8. 2011 (profesní data)
Display format