Portrait
Display Documents Help
vše 53
publikace autora 53
primární autor 13
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Roubec, Martin
Note Biographic
MUDr., Ph.D., neurolog (Neurologická klinika, Fakultní nemocnice, Ostrava).
Affiliation
Department of Neurology, University Hospital and Ostrava University, Ostrava-Poruba, Czech Republic
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
Affiliation
Centrum zdravotnického výzkumu, LF OU, Ostrava
Affiliation
Comprehensive Stroke Center, Department of Neurology, Faculty of Medicine, Ostrava University and University Hospital Ostrava, 17 Listopadu 1790, CZ-708 52 Ostrava-Poruba, Czech Republic.
Affiliation
Comprehensive Stroke Center, Department of Neurology, Ostrava University and University Hospital Ostrava, Czech Republic.
Affiliation
Comprehensive Stroke Center, Department of Neurology, University Hospital Ostrava, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, Ostrava Medical School and University Hospital, Ostrava, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology, University Hospital, Ostrava
Affiliation
Department of Neurology, University Hospital, Ostrava, Czech Republic
Affiliation
KCC, Department of Neurology, University Hospital Ostrava
Affiliation
KCC, FN, Ostrava
Affiliation
Komplexní cerebrovaskulární centrum, FN, Ostrava
Affiliation
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava
Affiliation
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Neurologická klinika FN Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika FN, Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika LF OU a FN, Ostrava-Poruba
Affiliation
Neurologická klinika, FN, Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika, Komplexní cerebrovaskulární centrum, FN Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika, Komplexní cerebrovaskulární centrum, LF Ostravské Univerzity a FN Ostrava; Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, UPOL, Olomouc
Affiliation
Neurologie, FN, Ostrava
Affiliation
Neurology Department, University Hospital Ostrava, Ostrava, Czech Republic
Affiliation
Neurosurgery, University Hospital, Ostrava
Record number
xx0231427
Persistent link
Source of Verification

Roubec, Martin: Korelace transkraniální barevné duplexní sonografie, CT angiografie a digitální subtrakční angiografie u pacientů s aterosklerotickým postižením mozkových tepen v běžné klinické praxi. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2009, roč. 72/105, č. 6, s. 542-547. (autoritní forma, specializace)
www(Česká lékařská komora), cit. 21. 1. 2019 (profesní data)
www(Theses.cz), cit. 21. 1. 2019 (rok získání Ph.D.)
Display format