Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Koubková, Leona
Note Biographic
MUDr., pneumoložka, ftizeoložka (Pneumologická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole, Praha).
Affiliation
Department of Pneumology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Faculty Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of pneumology, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
FN v Motole, Praha
Affiliation
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Thomayerovy nemocnice, Praha
Affiliation
Plicní klinika FN Motol, Praha
Affiliation
Plicní klinika FNM, Praha
Affiliation
Plicní klinika Nemocnice v Motole, Praha
Affiliation
Plicní klinika, FN Motol, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika
Affiliation
Pneumologická klinika 1. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM
Affiliation
Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika 2. LF UK Praha a FN v Motole
Affiliation
Pneumologická klinika FN Motol, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika UK 2 LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika UK 2 LF a FN v Motole, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika, 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Pneumologická klinika, FN Motol, Univerzita Karlova
Affiliation
Pneumologická klinika, FNM a 2. LF UK, Praha
Affiliation
UK Praha, 2. LF a FNM, Pneumologická klinika
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Pneumologická klinika
Record number
xx0189896
Persistent link
Source of Verification

Koubková, Leona: Pemetrexed. Remedia, 2009, roč. 19, č. 5, s. 331-335. (autoritní forma, titul, pracoviště)
www(Česká lékařská komora), cit. 14. 10. 2014 (profesní data)
Display format