Portrait
Display Documents Help
vše 31
publikace autora 31
primární autor 16
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Doležalová, Karolína
Note Biographic
MUDr., pediatrička, dětská pneumoložka (Pediatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice, Praha).
See
Jiroušová, Karolína
Affiliation
Dětská plicní ambulance, Thomayerova nemocnice, Praha
Affiliation
Klinika pediatrie IPVZ a 1. LF UK, FTN, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Pra
Affiliation
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika IPVZ, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika, 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha 4 - Krč
Affiliation
Poliklinika Codum, Alergologicko-imunologická ordinace, Praha
Record number
xx0237719
Persistent link
Source of Verification

Doležalová, Karolína: Aktuální problémy dětské tuberkulózy. Pediatrie pro praxi, 2019, roč. 20, č. 3, s. 152-156. (autoritní forma)
www(Česká lékařská komora), cit. 8. 7. 2019 (profesní data)
www(Alergie a onemocnění dýchacích cest u dětí - Rádio Junior), cit. 8. 7. 2019 (profesní zaměření)
Osobní sdělení, cit. 4. 8. 2020 (odkaz viz)
Display format