Portrait
Display Documents Help
vše 20
publikace autora 20
primární autor 8
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Frýba, Vladimír
Note Biographic
MUDr., chirurg, onkochirurg (I. chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze).
Affiliation
1. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Praha 2
Affiliation
1st Department of Surgery - Department of Abdominal, Thoracic Surgery and Traumatology, First Faculty of Medicine, Charles University, and General University Hospital in Prague, Prague 2, 128 08, Czech Republic.
Affiliation
1st Department of Surgery – Department of Abdominal, Thoracic Surgery and Traumatology; First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague
Affiliation
1st Department of Surgery - Department of Abdominal, Thoracic Surgery and Traumatology; First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
I. chirurgická klinika – hrudní, břišní a úrazové chirurgie, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
I. chirurgická klinika − hrudní, břišní a úrazové chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní, nemocnice v Praze
Affiliation
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
I. Chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
I. chirurgická klinika l.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
I. chirurgická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
I. chirurgická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze
Affiliation
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Record number
xx0243726
Persistent link
Source of Verification

Frýba, Vladimír: Neoadjuvantní léčba v chirurgii tlustého střeva a konečníku. Časopis lékařů českých, 2012, roč. 151, č. 4, s. 214-215. (autoritní forma)
www(Česká lékařská komora), cit. 14. 1. 2020 (profesní data)
Display format