Portrait
Display Documents Help
vše 18
publikace autora 18
primární autor 8
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Urbanová, Barbora
Note Biographic
MUDr., neuroložka (Neurologická klinika, 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha).
Affiliation
Department of Neurology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Motol University Hospital, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Neurologická klinika dospělých 
2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Neurologická klinika
Record number
xx0210938
Persistent link
Source of Verification

Urbanová, Barbora: Editorial - péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Causa subita, 2011, roč. 14, č. 4, s. 147. ()
www(Česká lékařská komora), cit. 15. 2. 2017 (autoritní forma)
www(2. lékařská fakulta UK-významné publikace -Neinvazivní detekce postižení mozkové cirkulace u pacientů s Alzheimerovou chorobou – neurosonologické vyšetření) cit. 15. 2. 2017 (profesní data)
Display format