Portrait
Display Documents Help
vše 2
publikace autora 2
primární autor 1
Editor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kohut, Petr
Note Biographic
MUDr., ortoped (Ortopedické oddělení, nemocnice Chomutov).
Affiliation
1, LF UK
Record number
xx0262044
Persistent link
Source of Verification

Kohut, Petr: Střípky z Afriky. Zdravotnické noviny, 2011, roč. 60, č. 23, s. 12. (autoritní forma)
Kohut, Petr ... [et al.]: Pamětník: 30 let od znovuobnovení činnosti Spolku mediků českých, Praha, [2020] (profesní data)
www(Beznoska.cz), cit. 12. 7. 2021 (pracoviště, lékařská odbornost)
Display format