Portrait
Display Documents Help
vše 44
publikace autora 44
primární autor 23
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Adamová, Zuzana
Note Biographic
MUDr., Ph.D., chirurgyně (Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a. s., Vsetín).
Affiliation
Chirurgické oddělení nemocnice Vsetín
Affiliation
Chirurgické oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
Affiliation
Chirurgické oddělení Vsetínské nemocnice
Affiliation
Chirurgické oddělení Vsetínské nemocnice, a. s
Affiliation
Chirurgické oddělení Vsetínské nemocnice, a. s., Vsetín
Affiliation
Chirurgické oddělení, Nemocnice Vsetín
Affiliation
Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice
Affiliation
Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a. s.
Affiliation
Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a. s., Vsetín
Affiliation
Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s.
Affiliation
Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s., Vsetín
Affiliation
Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice, a. s.
Affiliation
Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice, a.s., Vsetín
Affiliation
Oddělení chirurgie, Vsetínská nemocnice a.s., Vsetín
Affiliation
Vsetínská nemocnice a. s., Chirurgické oddělení
Affiliation
Vsetínská nemocnice a.s.
Affiliation
Vsetínská nemocnice a.s., Chirurgické oddělení
Affiliation
Vsetínská nemocnice a.s., Chirurgické oddělení, Vsetín
Record number
xx0231367
Persistent link
Source of Verification

Adamová, Zuzana: Divertikulární nemoc tračníku – epidemiologie, etiologie, symptomy. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. 3, s. 305-307. (autoritní forma, pracoviště)
www(Česká lékařská komora), cit. 17. 1. 2019 (profesní data)
www(Informační systém Masarykovy univerzity), cit. 17. 1. 2019 (rok získání Ph.D.)
Display format