Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Závadová, Irena
Note Biographic
MUDr., internistka, specializuje se na paliativní medicínu a léčbu bolesti (Domácí hospic Cesta domů, Praha).
Affiliation
Cesta domů z. ú., Praha
Affiliation
Cesta domů, z.ú., Praha
Affiliation
Cesta domů; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, subkatedra paliativní medicíny; UK v Praze, 1. LF
Affiliation
Domácí hospic Cesta domů
Affiliation
Domácí hospic Cesta domů Praha
Affiliation
Domácí hospic Cesta domů z.ú., Praha
Affiliation
Domácí hospic Cesta domů, Praha
Affiliation
Domácí hospic Cesta domů, z. ú.; Subkatedra paliativní medicíny IPVZ
Affiliation
Domácí hospic Cesta domů, z.ú.
Affiliation
Domácí hospic Cesta domů, z.ú., Praha
Affiliation
Domácí Hospic, NZZ Hospicové o.s. Cesta Domů, Praha
Affiliation
Paliativní centrum Cesta domů
Record number
xx0211033
Persistent link
Source of Verification

Závadová, Irena - Sláma, Ondřej: Hodnocení a léčba chronické nádorové bolesti. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. 4, s. 431-438. ()
www(Česká lékařská komora), cit. 17. 2. 2017 (autoritní forma)
www(Cesta domů), cit. 17. 2. 2017 (profesní data)
Display format