Portrait
Display Documents Help
vše 5
publikace autora 5
primární autor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Týblová, Iveta
Note Biographic
Mgr., psycholožka, klinická psycholožka (Regionální institut duševního zdraví, Plzeň).
Affiliation
Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
Affiliation
CLB, ARK, FN Plzeň 1
Affiliation
FN Plzeň-Lochotín, Dětská klinika
Record number
xx0240447
Persistent link
Source of Verification

Týblová Iveta ... [et al.]: Kvalita života pacientů jeden rok po propuštění z intenzivní péče. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2012, roč. 23, č. 2, s. 75-81. (autoritní forma)
www(Mgr. et Mgr. Iveta Týblová - ProCit os - Pracovní tým sdružení), cit. 7. 10. 2019 (profesní data)
Display format