Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Frantálová, Dana
Note Biographic
Mgr., redaktorka médií z oblasti zdravotnictví.
Affiliation
šéfredaktorka Acta medicinae
Affiliation
šéfredaktorka časopisu Acta medicinae
Record number
xx0223962
Persistent link
Source of Verification

Frantálová, Dana: Kombinovaná léčba NSCLC. Acta medicinae, 2017, roč. 6, č. 5, s. 38-42. (autoritní forma)
www((Mgr. Dana Frantálová - Zdravotnictví a medicína - Euro.cz), cit. 3. 5. 2018 (profesní data)
www(Kontakty - Časopis ACTA MEDICINAE), cit. 3. 5. 2018 (další profesní data)
Display format