Portrait
Display Documents Help
vše 61
publikace autora 61
primární autor 15
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Dolejšová, Olga
Note Biographic
MUDr., uroložka (Urologická klinika, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Plzeň - Bory).
Affiliation
Oddělení imunochemické diagnostiky, FN Plzeň; Urologická klinika, FN Plzeň
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, Urologická klinika
Affiliation
Urologická klínika FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika FN a LF, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika FN, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, FN a LF v Plzni
Affiliation
Urologická klinika, FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, LF UK a FN, Plzeň
Record number
xx0227801
Persistent link
Source of Verification

Dolejšová, Olga... [et al.]: Jednoportová laparoskopie v urologii (laparoendoscopic single-site surgery, LESS) - nová hranice miniinvazivity? Česká urologie, 2012, roč. 16, č. 3, str. 146-156. (autoritní forma)
www(Česká lékařská komora), cit. 4. 10. 2018 (profesní data)
Display format