Portrait
Display Documents Help
vše 47
publikace autora 47
primární autor 14
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Štork, Martin
Note Biographic
MUDr., internista; autor odborných statí z oblasti hematoonkologie (Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno).
Affiliation
5Department of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno, Jihlavská 20, 62500 Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Hematology and Oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine – Hematooncology, University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital and Faculty of Medicine Masaryk University, Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic
Affiliation
Intemí hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika FN a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
Affiliation
Interní Hematologická a Onkologická klinika FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brnointer
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN, Brno
Affiliation
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno a LF MU
Record number
xx0231632
Persistent link
Source of Verification

Štork, Martin: Elotuzumab v léčbě mnohočetného myelomu. Remedia (Praha), 2017, roč. 27, č. 5, s. 466-469. (autoritní forma)
www(Česká lékařská komora), cit. 25. 1. 2019 (profesní data)
Display format