Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Šebková, Alena
Note Biographic
MUDr., pediatrička.
Affiliation
2 Odborná společnost praktických lékařů pro děti a dorost; 8PLDD Plzeň
Affiliation
Odborná společnost praktických dětských lékařů
Affiliation
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Affiliation
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, PLDD, Plzeň
Affiliation
Odborná společnost praktických lékařů ČLS JEP
Affiliation
Odborná společnost praktických lékařů pro děti a dorost
Affiliation
Odborná společnost praktických lékařů pro děti a dorost; PLDD Plzeň
Affiliation
Ordinace PLDD, Plzeň
Affiliation
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, Plzeň
Affiliation
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, Plzeň Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Affiliation
OSPDL ČLS JEP
Affiliation
PLDD Plzeň; LF UK Plzeň
Affiliation
PLDD, Plzeň
Affiliation
Praktická lékařka pro děti a dorost, Plzeň; OSPDL ČLS JEP
Affiliation
praktická lékařka pro děti a dorost, Plzeň; předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP
Affiliation
praktický lékař pro děti a dorost, Plzeň
Affiliation
Předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP
Affiliation
Předsedkyně OSPDL
Affiliation
předsedkyně OSPDL ČLS JEP
Affiliation
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
Record number
ola2017942688
Persistent link
Source of Verification

Šebková, Alena: Kazuistiky z primární pediatrické praxe, 2017 (autoritní forma, biografické údaje)
www(osobní stránka), cit. 15. 2. 2017 (profesní data)
Display format