Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Nováková, Olga
Note Biographic
Doc., Ing, ,CSc., působí v oboru biochemie (Ústav biochemie a patobiochemie 3. LF UK).
Affiliation
Katedra lékařské chemie a biochemie lékařské fakulty hygienické KU, Praha
Record number
xx0171809
Persistent link
Source of Verification

Musil, J.: Komplexy fosfatidových kyselin s bílkovinou / Nováková, O. Praha, Iga MZ ČR, 1994 ()
www(Ústavy 3.LF UK), cit. 19. 6. 2013 (tituly, profesní údaje)
Display format