Portrait
Display Documents Help
vše 16
publikace autora 16
primární autor 16
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Arndt, Tomáš
Note Biographic
PharmDr., Ph.D., farmaceut, klinický a sociální farmaceut (Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové; Lékárna Aurelis, Praha 5).
Affiliation
Department of Clinical and Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic
Affiliation
Department of Social and Clinical Pharmacy of Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Czech Republic
Affiliation
Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic
Affiliation
Department of Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
Katedra klinické a sociální farmacie FaF UK, Hradec Králové
Affiliation
Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Affiliation
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
Affiliation
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Hradec Králové
Affiliation
Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Poradce celostnimedicina.cz
Record number
xx0230117
Persistent link
Source of Verification

Tomáš Arndt: První židovští lékárníci v Praze – část 1. Praktické lékárenství, 2013, roč. 9, č. 4-5, s. 204-205. (autoritní forma, titul, pracoviště)
www(Lékárna Aurelis), cit. 5. 12. 2018 (profesní data)
www(Repozitář závěrečných prací - Univerzita Karlova), cit. 5. 12. 2018 (další specializace, titul Ph.D., rok získání Ph.D.)
Display format