Portrait
Display Documents Help
vše 29
publikace autora 29
primární autor 7
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Peteja, Matúš
Note Biographic
MUDr., chirurg a vysokoškolský pedagog.
Affiliation
Cévní chirurgie, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
Affiliation
Cévní chirurgie, Vítkovická nemocnice, a. s.; LF OSU a chirurgická klinika FN Ostrava
Affiliation
Cévní chirurgie, Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava
Affiliation
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava, Katedra chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Ostrava
Affiliation
Chirurgická klinika FN Ostrava a LF Ostravské univerzity
Affiliation
Chirurgická klinika FN Ostrava, přednosta; Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Affiliation
Chirurgická klinika FN Ostrava; Katedra chirurgických oboru LF Ostravské univerzity, Ostrava
Affiliation
Chirurgická klinika FN Ostrava; Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
Affiliation
Chirurgická klinika FNO Ostrava
Affiliation
Chirurgická klinika FNO Ostrava; Katedra chirurgických oborů OU Ostrava
Affiliation
Chirurgická klinika LF OU a FN Ostrava
Affiliation
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava; Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Affiliation
Chirurgická klinika, FN a LF Ostrava
Affiliation
Chirurgická klinika, FN a LF Ostravské univerzity, Ostrava
Affiliation
Chirurgická klinika, FN LF Ostravské univerzity
Affiliation
Chirurgická klinika, FN Ostrava; Katedra chirurgických oborů, LF Ostravské univerzity; Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF Ostravské univerzity
Affiliation
Chirurgická klinika, FN Ostrava-Poruba
Affiliation
Chirurgické oddělení, Slezská nemocnice v Opavě, p. o., Opava
Affiliation
Chirurgické oddělení, Slezská nemocnice v Opavě; Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
Affiliation
Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Affiliation
Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita; Chirurgické oddělení, Slezská nemocnice v Opavě
Affiliation
Katedra chirurgických oborů, LF Ostravské univerzity, Ostrava
Affiliation
Katedra chirurgických oborů, LF Ostravské Univerzity, Ostrava; Chirurgická klinika FN Ostrava
Affiliation
Katedra chirurgických oborů, LF Ostravské univerzity; Chirurgická klinika, FN Ostrava
Affiliation
LF OU v Ostravě
Affiliation
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě; Chirurgická klinika, FN Ostrava; Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Record number
mzk2016925795
Persistent link
Source of Verification

Peteja, Matúš ... et al.: Základy jaterní chirurgie, 2016 ()
www(Ostravská univerzita. Lékařská fakulta), cit. 8. 9. 2016 (biografické údaje)
Display format