Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Řehulka, Pavel
Note Biographic
MUDr., Ph.D., neurolog (Centrum pro epilepsie, I. neurologická klinika, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno).
Affiliation
Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, 1. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Affiliation
Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, I. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Affiliation
Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny
Affiliation
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
MU, LF a FN u sv. Anny, I. neurologická klinika, Brno
Record number
xx0254878
Persistent link
Source of Verification

Řehulka, Pavel: Sporadická forma meningioangiomatózy. Neurologie pro praxi, 2016, roč. 17, č. 2, s. 104-107. (autoritní forma, titul MUDr., pracoviště)
www(Česká lékařská komora), cit. 7. 12. 2020 (rok získání MUDr.)
www(Informační systém Masarykovy univerzity), cit. 7. 12. 2020 (titul a rok získání Ph.D., specializace)
Display format