Portrait
Display Documents Help
vše 7
publikace autora 7
primární autor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Mizera, Jan
Note Biographic
MUDr., lékař, autor odborných statí z oblasti pneumologie (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Lékařská fakulta UP a Fakultní nemocnice Olomouc).
Affiliation
Department of Respiratory Medicine, University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc
Affiliation
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouc a Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN Olomouc
Record number
xx0238803
Persistent link
Source of Verification

Mizera, Jan ... [et al.]: „Pink amyloid“: vzácný případ fokální laryngotracheobronchiální amyloidózy. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2019, roč. 16, č. 2, s. 23-26. (autoritní forma)
www(Česká lékařská komora), cit. 12. 8. 2019 (profesní data)
Display format