Portrait
Display Documents Help
vše 2
publikace autora 2
primární autor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Vrábelová, Magda
Note Biographic
Mgr., Oddělení sociální, Fakultní nemocnice v Motole, Praha.
Affiliation
Oddělení sociální, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Record number
_AN102643
Persistent link
Source of Verification

Vrábelová, Magda: Sociální péče. Poranění míchy, 2019, s. 387-394. (autoritní forma, titul, pracoviště)
Display format