Portrait
Display Documents Help
vše 4
publikace autora 4
primární autor 3
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Bonaventura, Jiří
Note Biographic
MUDr., kardiolog (Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha).
Affiliation
Department of Cardiology, University Hospital Motol and 2nd Medical School, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Record number
xx0244046
Persistent link
Source of Verification

Bonaventura, Jiří ... [et al.]: Genetické vyšetření u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií. Vnitřní lékařství, 2019, roč. 65, č. 10, s. 652-658. (autoritní forma)
www(Česká lékařská komora), cit. 22. 1. 2020 (profesní data)
Display format