Portrait
Display Documents Help
vše 3
publikace autora 3
primární autor 2
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Běhounek, Jiří
Note Biographic
MUDr. et Bc., rehabilitační a fyzikální lékař, osteolog (Klinika revmatologie a rehabilitace, 3. lékařská fakula, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice, Praha).
Affiliation
Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN, Praha
Affiliation
Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Affiliation
Klnika revmatologie a rehabilitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
Record number
xx0253606
Persistent link
Source of Verification

Běhounek, J.: Kostní zdraví u dospívajících dívek s mentální anorexií - pilotní studie. Česko-slovenská pediatrie, 2020, roč. 75, č. 6, s. 332-336. (pracoviště)
www(Česká lékařská komora), cit. 5. 11. 2020 (jméno, titul a rok získání MUDr., specializace)
www(Thomayerova nemocnice), cit. 5. 11. 2020 (titul Bc.)
Display format