Portrait
Display Documents Help
vše 2
publikace autora 2
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Vlčková, Iva
Note Biographic
Bc., DiS., odbornice v oboru veřejné zdravotnictví (Oddělení biostatistiky, Státní zdravotní ústav, Praha).
Affiliation
Odd. biostatistiky SZÚ
Record number
xx0259740
Persistent link
Source of Verification

Vlčková, I.: COVID-19 reinfections. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2021, roč. 70, č. 1. s. 62-67. (pracoviště)
www(Informační systém Univerzity Karlovy), cit. 22. 4. 2021 (jméno, titul a rok získání Bc., specializace, titul DiS.)
Display format