Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Holzäpfelová, Blanka
Note Biographic
Zdravotní sestra s diagnózou Aspergerova syndromu, autorka autobiografie.
Record number
xx0261965
Persistent link
Source of Verification

Holzäpfelová, Blanka: Jeskyně Aspergerů, Praha, 2021 (autoritní forma)
www(Rozhovory - ATYP magazín), cit. 8. 7. 2021 (profesní data)
Display format