Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace autora 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Sova, Milan
Note Biographic
Publikace v časopisu Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. (Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Praha.)
Affiliation
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Praha
Record number
_AN111078
Persistent link
Source of Verification

Sova, Milan: Covid-19 a obstrukční spánková apnoe. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 2021, roč. 31, č. 3, s. 38-40. (autoritní forma)
Display format