Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace autora 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Křiváček, Matouš, 1972-
Note Biographic
Narozen r. 1972. Mgr., muzikoterapeut, hudebník, hudební pedagog se zaměřením na hru na fagot a zobcovou flétnu. Člen operního orcherstru DJKT v Plzni.
Record number
osa20211126245
Persistent link
Source of Verification

Vítovcová, Irena - Křiváček, Matouš ... et al.: ProCit o autismu, 2021 (autoritní forma)
www(ProCit), cit. 17. 9. 2021 (biografické údaje)
www(Nejezchlebová, Mária Michaela: Fagot na Konzervatoři v Plzni. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra hudební kultury), 2015, cit. 17. 9. 2021 (datum narození, biografické údaje)
Display format