Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace autora 1
primární autor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Hutchinson, Alex
Note Biographic
Kanadský novinář, sportovec, fyzik.
Record number
xx0249507
Persistent link
Source of Verification

Alex Hutchinson : Vytrvalost, 2020 ()
www(osobní stránky), cit. 3. 6. 2020 (biografické údaje)
LC (Names), cit. 1. 6. 2020 (autoritní podoba, biografické údaje)
Display format